بی تو چترم باز باشد یا بسته فرقی نمی کند همیشه خیس بارانم

اندکی عاشقانه تر زیر این باران بمان ابر را بوسیده ام تا بوسه بارانت کند

» یا مهدی.....مددی :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» خاطره تلخ دیر رسیدن :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» منشور اخلاقی منتظران :: ۱۳٩۱/٤/٢۱
» زیباترین عمل :: ۱۳٩۱/۳/٢۸
» راه حل دوم :: ۱۳٩۱/٢/٢٧
» عذرخواهی :: ۱۳٩۱/٢/۱٦
» دل نغمه :: ۱۳٩۱/٢/٦
» تقدیم به همه ی خواهرای خوب دنیا :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» هر چه کنی به خود کنی :: ۱۳٩۱/۱/٢٤
» آنچه گذشت... :: ۱۳٩۱/۱/۱٥
» سال نو مبارک :: ۱۳٩۱/۱/٥
» دوست دارید کدوم دست باشید؟؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٠
» رفیق دلسوخته و قضاوت :: ۱۳٩٠/۱٢/٥
» بازگشت به خدا :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٦
» تقدیم به همسری :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۳
» گمشده ....پیدا شد... :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
» تست همسری :: ۱۳٩٠/۱۱/۸
» آخرین توشه ی صفر :: ۱۳٩٠/۱۱/۱
» صبر خدا تمام شد...... :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۸
» رفیق دلسوخته و شیرخواره :: ۱۳٩٠/۱٠/٧
» اُخـَــیَّ إلـَــیَّ .......خواهرم بیا پیشم.... :: ۱۳٩٠/۱٠/۳
» امیری حسین..... :: ۱۳٩٠/٩/٢۳
» عباس مشکل گشاست..... :: ۱۳٩٠/٩/۱۸
» یا اباالغوث....ادرکنی... :: ۱۳٩٠/٩/٩
» مجلس اشک..... :: ۱۳٩٠/٩/٥
» مواظب بیل تون باشید....پارو نشه!!!!!!!!! :: ۱۳٩٠/۸/٢۸
» جیب برها(غیرازغدیریون)به بهشت نمی روند....حتی اگر خدا بخواهد!!!!!! :: ۱۳٩٠/۸/٢۳
» رفیق دلسوخته و حج :: ۱۳٩٠/۸/۱٢
» شیطان و رفیق دلسوخته :: ۱۳٩٠/۸/٥
» می خواهم سنی شوم..... :: ۱۳٩٠/٧/٢٥
» سفری به سرزمین دوستان(قسمت دوم) :: ۱۳٩٠/٧/۱٢
» سفری به سرزمین دوستان(قسمت اول) :: ۱۳٩٠/٧/۳
» مواظب کشیده شدن لپ هاتون باشید :: ۱۳٩٠/٦/٧
» بوسه ی خدا.... :: ۱۳٩٠/٥/۱٥
» شوخی با ماه مبارک رمضان :: ۱۳٩٠/٥/٥
» 313 رفیق دلسوخته (قسمت دوم) :: ۱۳٩٠/٤/٢٢
» 313 رفیق دلسوخته..... :: ۱۳٩٠/٤/٩
» 180ثانیه ی جهنمی......... :: ۱۳٩٠/۳/٢٢
» باخت شیرین می خواهیم...... :: ۱۳٩٠/۳/۱٦
» نمره ی بیست :: ۱۳٩٠/۳/۸
» رفیق دل سوخته چرایی؟؟ (قسمت آخر) :: ۱۳٩٠/۳/۱
» چرا رفیق دلسوخته؟ (قسمت دوم و سوم) :: ۱۳٩٠/٢/٢٤
» چرا رفیق دلسوخته ؟؟؟ (قسمت اول) :: ۱۳٩٠/٢/۱۸
» خیس بارانم :: ۱۳٩٠/٢/۱٠
» مناجات :: ۱۳٩٠/۱/٢٩


قالب وبلاگ : قالب وبلاگ