بی تو چترم باز باشد یا بسته فرقی نمی کند همیشه خیس بارانم

اندکی عاشقانه تر زیر این باران بمان ابر را بوسیده ام تا بوسه بارانت کند

سلام من از مدینه منوره با شما صـحـبـت می کـنم . ایـنجا شهر نورانی و بـا

صفای رسول اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) می باشد. عطر حضور پیامبر(گنبد

خـضـرا) در ایـن شهـر اسـتـشمـام مـیـشه......رفیق تو الان دقـیـقـا کـجـایـی؟

من الان دقیقا وسـطـه بازارم تـوی یـک مرکـز تـجاری خرید مشغول خـوندن

زیارتنامه بازار هستم....قهقهه

خوش انـصـاف من فکـر کـردم الان تـوی یکی از اماکـن مـتبرکه هستی !!!!

حیـف نـبـاشـه وقـت به ایـن بـاارزشـی رو تـوی بـازار تـلـف کنـی؟........

 


ای بابا اومدیم براتون سوغاتی بخریم......ما سوغـاتـی نـمی خوایم همینجا همه

چی براتون از عمده فروشی میخریم هم ارزونتر در میاد هم وقتتون تلف نمیشه

هم یه کمک به اقتصاد کشورت کردی....عوضش تو یه گزارش باحال برامون

 تــهــیـه کــن.....چـی شـد صــدات نــمــیــاد.....چـی داری مــیـگی؟....چـرا

 بغض کردی؟....

آخرش یه روز آقا شیعه برات حرم میسازه

حـرم بـرای تـو شــه کـرم مــیــســازه.....

آخـر یـه روز ضـریـحـتـو بـغل می گـیریـم

حـسن حـسن مـیـگیم پای ضریح میمیریم.....

کـریـم تـر از تـو بـه خـدا کـسی نـدیـده......

خـدا تـورو بـرا خـودش نـاز آفــریـده.......

نـشـسـتـه بـاز دلـم پـشـت درب بـسـتـه آنجا

گـرفـتـه باز دلم بـهـر قبر مخفی زهرا(س)

تـوای مـسافـر شـهر مـدیـنـه در دل شـبـهـا

نبود هر چه گشتم نشان ز مرقد زهرا(س).....

خوب دوسـتـان ما الان در مکه مکرمه هستیم....وایسا ببینم....تو چند دقیقه پیش

که مـدیـنـه بـودی...تـوی بـازار...بـعد هم رفـتـی قـبـرستان بقـیـع...الان هم مکه

 هستی...آخه چطور مـمـکنه؟.....ای بابا این که چـیـزی نـیـست....اینجا ....طی

الارض پر سرعت گرفتیم....هر جا بخوایم سریع می تونیم بریم....پرسرعت و

داشته باش....نیشخند

سـلام مـن بـه تـو یـا صـاحب الـزمان بـه فـدایت

چـه مـیـشـود شـنـوم در کـنـار کـعـــبه صـدایـت

سـلام مـن به تـوای روح حـج...حـقـیـقـت ایمان...

عزیز گمشده ی دل.....یگانه مهدی دوران(عج)....

وای خدای من....چه خونه ی باشـکـوهی....بریـم در بزنیم با صاحب خونه

صـحـبـتی داشته باشـیم.....تق تق تق......تق تق تق....مثل اینکه کسی خونه

نیست.....نگاه کن....چه قفل بزرگی هم روی در زده شده.....وای وای....به

مـا گـفـتـه بودند..که در خونه ی خدا همیـشـه بازه...پس این چـطوری بسته

 است؟!!!!!!....نکنه در رو روی ما فـقـط بـستن....شاید صاحب خونه داخل

 باشه؟!!!!..... ولی نه... اگه داخل بود...قفل از بیرون زده نمی شد....حتما

 کسی خونه نیست...سرکار رفتیم...اساسی....گریه.....متفکر.....ببینیم کسی رو

 پیـدا می کـنـیم جواب سئوال مارو بده....چـرا خـدا مهمان دعوت کرده ولی

خودش خونه نیستش؟.....

تعجب.......وای خــــــدای مـــــن ایــــنـــجــا چـــــه خـــــــبــــره؟.........تعجب

خــیـلی عـجـیـبـه....چــرا هــمــه یــه دفــعــه ایـنــجــوری شدند؟......استرس

ایــن هـمـه حـیـوون از کـجـا پـیـداشـون شـد.....چرا اینا سراشون شبیه آدما

 نــیــســت.....مــن وســـط ایـنـهـمـه حــیــوون چــکار مـیـکـنـم؟.......چقدر

 وحشتناکند...بعضی هاشون صورت چندتا حیوون رو دارند......یعنی یه آدم

تــوشـــون پـیــدا نـــمــیــشــه بــه مــن بــگــه ایــنــجــا چـه خــبــره؟........

نگاه کن...یه سلمانی گوشه ی حیات هست داره سر اون گراز رو ببخشید اون

حـاجـی رو اصــلاح مـی کـنــه بـــرم پـیـشــش بـبــیــنــم چـی مــیــگــه......

سـلام اسـتـاد سـلـمـونی...شـمـا اون چـیـزی کـه مـن می بـیـنم رو می بینید؟...

سـلمـونی با خنده گفت: آره عزیزم...تعجب نکن...برای ما که اینجا هستیم تازه

 گی نداره....حاجی واقعی خیلی کم پیدا میشه....بخاطر همینه که در بسته بود

 یه قفلم روش.....

آخـیـش... خـیـالم راحـت شـد....خــدا رو شـکـر که مـن مـثـل اونا نیـستم....

بـد نـیـسـت یـه نـگـاهـی تـوی آیـنـه مـا بـنـدازی.......بده اون آینه رو ببینم....

وای آقـای کـارگــردان ایـن...گـودزیلا....ایـنـجـا چکـار میکنه...(صدرحمت

 به گودزیلا)......عـصبانی شدم و آینه رو به زمین زدم....سلمونی گفت: ای

 بابا چرا آینه مارو شکستی...آینه که گناهی نداره.....برو خودت رو اصلاح

 کن بنده خدا.....

آینه چون نقش تو بنـمود راست...خود شکن آئـیـنه شـکستن خطاست

دل خـوش ازآنـیـم که حـج مـی رویم....غافل از آنیم که کج می رویم

کــعـبـه بـه دیـدار خدا میرویم.....او که همـیـنجـاست کـجـا مـیـرویـم

حج بـخدا جـز بـه دل پاک نـیست...شسـتـن غم از دل غـمـنـاک نیست

صبح به صبح در پی مکروفریب....شب همه شب گریه وامن یجیب...

 

 

 

 

نوشته شده در۱۳٩٠/۸/۱٢ساعت ٤:٢٥ ‎ب.ظ توسط رفیق دلسوخته نظرات () |


قالب وبلاگ : قالب وبلاگ